GDPR

Politika ochrany osobních údajů

 

Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a nakupujícím na webových stránkách www.femms.cz, eshop.femms.cz rovněž i všem klientům nakupujících v kamenné prodejně FEMMS, Ing. Metodějka Stoklásková, Horní 96/1, Brno 63900.  Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.

Firma FEMMS – Ing. Metodějka Stoklásková, se sídlem Horní 96/1, Brno 63900, IČ: 151888171, DIČ: CZ506002078 se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů.

Využitím internetového obchodu FEMMS nebo poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje, pro čerpání věrnostních slev, pro příjem objednávek zboží a zasílání novinek emailem.

1. Shromažďování osobních údajů

– Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu. Pro vytvoření elektronického účtu na internetových stránkách eshop.femms.cz  je potřebné zadat Vaši platnou e-mailovou adresu a heslo, přičemž je povinností klienta, aby tyto údaje byly chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami.

– Společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů.

– Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopisu) nebo vyplněním formuláře v kamenné prodejně.

2. Zpracovávání osobních údajů

– Osobní údaje klientů jsou zpracovávány jak manuálním, tak i automatizovaným způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou.

– Osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

– Osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním formuláře na prodejně, nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou, telefonickou či písemnou formou (dopisu) společnost využívá za účelem realizace objednávek vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování, čerpání věrnostních slev. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením reklamací a k ostatním účelům dle platných právních předpisů. V případě souhlasu klienta jsou osobní údaje využívány rovněž k rozesílání novinek emailem .

– Nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem a provozovateli on-line plateb prostřednictvím kreditních karet GoPay. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím.

– V případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

– Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou.

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

– Každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, je potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu gdpr@femms.cz.

– V případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti FEMMS – Ing. Metodějka Stoklásková shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese gdpr@femms.cz.

– V případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti FEMMS- Ing. Metodějka Stoklásková, je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu gdpr@femms.cz.

– Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

6. Bezplatné zasílání newsletterů a odhlašování zasílání newsletterů

– Na základě souhlasu klienta (kliknutím na příslušné pole) se zasíláním newsletterů při on-line registraci, příp. na základě dodatečného odsouhlasení se zasíláním newsletterů prostřednictvím e-mailu od společnosti FEMMS- Ing. Metodějka Stoklásková, nebo souhlasu ve formuláři v kamenné prodejně FEMMS, jsou klientům zasílány zdarma (formou e-mailu) marketingové,  propagační materiály a pozvánky společnosti FEMMS- Metodějka Stoklásková.

– V případě, že klient požaduje zrušení zasílání newsletterů je potřeba kliknout v dolní části mailu newsletteru na „Odhlásit z odebírání newsletteru zde“ nebo informovat nás na e-mailové adrese gdpr@femms.cz o tom, že žádáte zrušení zasílání newsletterů

Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu gdpr@femms.cz nebo písemnou formou (formou dopisu) na adrese FEMMS-gdpr, Horní 96/1, Brno 63900

Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.